En lloc de fer un Déu dels móns, que estableixi l’harmonia universal per la ponderació dels cossos celestes, hem fet un Déu a la nostra imatge, un Déu personal amb qui tothom vol passar comptes, i no dels grans cataclismes atmosfèrics, sinó de les nostres petites desgràcies particulars. Preguem Déu, aquest Déu que la nostra ment humana no pot comprendre, que les línies humanes no poden mesurar, que no es veu enlloc i que, si existeix, és tanmateix a tot arreu: preguem Déu com els antics pregaven els seus lars, una estatueta d’un pam tenien sempre a la vista i a l’abast de la mà, com l’hindú prega al seu fetitxe, com el negre prega al seu amulet. Depenent de si les coses ens van bé o malament, li preguntem: “Per què has fet això? Per què no has fet allò altre?” El nostre Déu no ens respon, és massa lluny de nosaltres, i a més no l’interessen les nostres passions insignificants. Aleshores el tractem injustament, el culpem de totes les desgràcies que ens afligeixen, com si ens les hagués enviat ell; i aleshores, a més d’infeliços, ens convertim en sacrílegs i blasfems.

Alexandre Dumas
El cavaller de Saint-Hermine

.

.

Anuncios